NyitnikékNyitnikék

Megtetszett valamelyik könyvünk?

Ne késlekedj, rendeld meg most az alábbi e-mail címen:

ebredesek.konferencia@gmail.com

Segíts magadon!

Háziorvosi-ellátás

A háziorvosi, illetve a házi gyermekorvosi ellátás olyan szolgáltatás, amelyre minden, a társadalombiztosítás szempontjából biztosított személy jogosult. Ezt minden háziorvosi látogatás alatt ellenőrizni fogják - így megtudhatja, ha valami nincsen rendben biztosításával.

Biztosítottként milyen szolgáltatásokra vagyok jogosult?

  • az egészséges életmód segítését szolgáló (például táplálkozási) tanácsadásra,
  • az egészségi állapotuk folyamatos figyelemmel kísérésére (szűrés),
  • betegségük esetén a háziorvosi rendelőben, vagy - amennyiben az egészségi állapotuk ezt indokolja - az otthonukban
a) orvosi vizsgálatra és
b) gyógykezelésre, a fenti vizsgálat és gyógykezelés során felhasznált, az elsősegély keretében alkalmazott gyógyszerre és kötszerre,
c) a háziorvos által kezdeményezett, az otthonukban történő szakorvosi vizsgálatra és véleményre,


Krónikus betegségünk esetén

a) háziorvosi gondozásra,
b) életvezetési tanácsadásra, és
c) a gyógykezeléshez szükséges diagnosztikus és terápiás eszközök használatának megtanítására,


A háziorvos rendelése, beutalása szerint:

a) a szakápolásra,
b) járóbeteg-szakellátásra,
c) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra,


A keresőképtelenség elbírálására (például táppénzre való jogosultság megállapításához);
egyéb orvos szakértői vizsgálatra és szakvéleményre, amennyiben az a) társadalombiztosítási ellátásra;

b) szociális juttatásra; és
c) egyéb, jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására irányul.


A házi gyermekorvos speciális feladati közé tartozik ezen felül például a csecsemők és a gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, az ehhez kapcsolódó tanácsadás;
az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és a gyermekek szükség szerinti látogatása és a gyermekintézményekbe (például iskolába) történő felvétel előtti vizsgálat .

Megválaszthatom a háziorvosomat?
Igen. A betegek alapvető joga, hogy megválasszák orvosaikat, ide értve a háziorvosokat is.
Ha a háziorvos a személy jelentkezését elfogadja, és ezzel az ellátását elvállalja, akkor a TAJ-számát nyilvántartásba veszi, igazolást állít ki arról, hogy elvállalta a háziorvosi ellátást, valamint kiállítja a beteg törzskartonját. Ezen az orvosnak fel kell tüntetnie nevét, rendelőjének címét és a telefonszámát, azért, hogy elérhető legyen.
A körzethez rendelt háziorvos csak különösen indokolt esetben utasíthatja el a körzetében lakó ellátását.
Évente egy alkalommal indoklás nélkül új háziorvos választható. Ilyenkor nem az orvost választó személy, hanem az egyik orvos szerzi be a másiktól a beteg törzskartonját.

Milyen okmányokat kell bemutatnom az orvosnál?
Az egészségügyi szolgáltatásokat, így a háziorvosi ellátást is csak TAJ-kártyával és a személyi igazolvány (vagy valamilyen más, a személyazonosság bizonyítására ugyancsak alkalmas okmánnyal, pl. útlevél) bemutatásával lehet igénybe venni.

Milyen megkötések vonatkoznak a háziorvos rendelési idejére?
A háziorvosnak hetente minimum 15 órát kell rendelnie, munkanapokon pedig legalább 2 órát. A rendelési időben a betegeket az érkezés sorrendjében kell ellátni, s ettől csak a sürgős ellátást igénylő esetekben lehet eltérni. A háziorvosnak viszont azt is biztosítania kell, hogy rendelési idejük egy részében (például a tanácsadó tevékenysége során) előjegyzés alapján végezze el a betegek szűrését, gondozását és ellátását.

Nyitnikék szavazás
Érte-e már hátrányos megkülönböztetés Önt vagy családtagját pszichiátriai problémája miatt?
Gyakran (291)
55.53 % 55.53%
Ritkán (100)
19.08 % 19.08%
Egyszer (27)
5.15 % 5.15%
Még soha (106)
20.23 % 20.23%
Nyitnikék Tények

Tények és tévhitek

A szkizofréniával élőknek kettő vagy több személyisége van.

Tévhit. A szkizofréniát elsősorban a téveseszmék és a hallucinációk jellemzik. Az ezzel a betegséggel élő személy emlékszik tetteire. A multiplex személyiségzavar  (az ebben szenvedőnek valóban több személyisége van) egy, a szkizofréniánál nagyságrendekkel ritkább betegség.