NyitnikékNyitnikék

Megtetszett valamelyik könyvünk?

Ne késlekedj, rendeld meg most az alábbi e-mail címen:

ebredesek.konferencia@gmail.com

Segíts magadon!

Táppénz

Ki jogosult táppénzre?
Táppénzre az a személy jogosult, aki a társadalombiztosítási jogviszonyának fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő három napon belül keresőképtelenné válik, és pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett.
Ha a biztosított táppénz jogosultsága a megszűnt biztosítása, valamint a keresőképtelenség bekövetkezésekor fennálló újabb biztosítása alapján is megállapítható, táppénzre csak az újabb biztosítása alapján jogosult.

Meddig kapok táppénzt?
A keresőképtelenné vált személyt egy naptári évben 15 nap betegszabadság is megilleti. Ezért a keresőképtelenség első 15 napjára nem táppénz, hanem betegszabadság jár.
A betegszabadságra jogosult biztosított részére a táppénzt a betegszabadság lejártát követő naptól kell megállapítani. Több idő jár a gyermeküket nevelő pároknak ill. egyedülálló szülőknek.
Táppénz ezt követően a keresőképtelenség ideje alatt jár, legfeljebb azonban

- a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át,
- a biztosítási jogviszony megszűnését követően 90 naptári napon át.


A társadalombiztosítási jogviszony időtartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki

- tizennyolc éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy
- iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított volt.

Ha a biztosított a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már táppénzben részesült, akkor ez az időtartam ennek időtartama az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamát csökkenti.
Táppénz a betegszabadság lejártát követően minden naptári napra, tehát a szabadnapra és a munkaszüneti napra is jár.

Mikor nem adható táppénz?

1. A keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult,
a) amely alatt a biztosítás szünetel,
b) amely alatt a munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá
c) a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn;
2. A keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve, ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után
3. A gyermekgondozási segély folyósításának az idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka alapján járó táppénzt,
4. Az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára,
5. A saját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára.


Ezen felül a táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult

- az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelent meg; vagy
- a keresőképesség elbírálását ellenőrző orvos vizsgálatához nem járult hozzá; vagy
- a keresőképességet elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be; vagy
- a gyógyulását tudatosan késlelteti.


A táppénz összege
A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető napi átlagkereset 70 százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 60 százaléka.

Méltányosságból igénybe vehető táppénzellátás
A megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár méltányossági jogkörében a biztosított részére akkor engedélyezheti a táppénz folyósítását, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik; illetve körülményei, jövedelmi viszonyai a megállapítást indokolják.
A méltányosságból engedélyezett pénzellátás összegének megállapítása és folyósítása az illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár feladata.

Kinél és hogyan kell bejelenteni a táppénzt?
A táppénz iránti igényt a biztosítottnak a biztosítás fennállása alatt foglalkoztatójánál kell bejelentenie.
A táppénzigény visszamenőleg 6 hónapra érvényesíthető.
A táppénz iránti igényt:

- kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
- egyéb esetekben a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár bírálja el és folyósítja.


A táppénz igénybevételéhez be kell nyújtani

- a keresőképtelenséget megállapító (igazoló) orvosi i gazolást; és/vagy
- a kórházi (klinikai) ápolásról kiállított kórházi (klinikai) igazolást.

Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a táppénzre vonatkozó igény elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 3 munkanapon belül a székhelye (telephelye) szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak megküldi.
A táppénzt utólag folyósítják, mégpedig a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében esetében a bérfizetési napon.

Nyitnikék szavazás
Érte-e már hátrányos megkülönböztetés Önt vagy családtagját pszichiátriai problémája miatt?
Gyakran (291)
55.53 % 55.53%
Ritkán (100)
19.08 % 19.08%
Egyszer (27)
5.15 % 5.15%
Még soha (106)
20.23 % 20.23%
Nyitnikék Tények

Tények és tévhitek

A szkizofréniával élőknek kettő vagy több személyisége van.

Tévhit. A szkizofréniát elsősorban a téveseszmék és a hallucinációk jellemzik. Az ezzel a betegséggel élő személy emlékszik tetteire. A multiplex személyiségzavar  (az ebben szenvedőnek valóban több személyisége van) egy, a szkizofréniánál nagyságrendekkel ritkább betegség.