A Hanghalló önsegítő csoport

2020.06.13.

Csütörtök 13.00-15.00 (Kéthetente)

Új tagok a pontos időponttal kapcsolatban érdeklődjenek az alapítvány központi számán.

Az önsegítő csoport gyűlései alatt a Barcsay kör nem működik.

A kéthetenként megtartott foglalkozások célja a Marius Romme és Sandra Escher holland pszichiáterek 1987-ben kezdődő munkásságához kötődő, nemzetközileg elterjedt hanghalló módszer /Hearing Voices Movement/ magyarországi elterjesztése. Az általuk javasolt megközelítés a felépülés elvű, tapasztalat- és bizonyíték-alapú gyógyászat köréből tesz javaslatot a hanghallás-jelenségekkel való foglalkozásra, a hangok elfogadására, értelmezésére és a hangokkal való viszony megváltoztatására.

A csoport Dr. Harangozó Judit szakmai irányítása mellett, Mérey Zsolt kísérő szakértő vezetésével és két tapasztalati szakértő ( Gallai István,  Mérey Dániel) közreműködésével működik.

vissza