Magunkról

Kedves látogatónk!

A nyitnikek.hu oldal 2006 óta működik. Készítői  a budapesti Ébredések Alapítvány. Működtetője az Ébredések Alapítvány és és a NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezdeményezés munkatársai. 
Oldalunk célja, hogy felvilágosító, tájékoztató anyagaink segítségével segítsük a pszichiátriai sajátosságaival élőket mindennapi problémáik során, de legfőképpen a megkülönböztetéssel szemben. Szeretnénk, ha az oldalon alkalma adódna mindenkinek arra, hogy többet tudjon meg a megkülönböztetésről, a diszkriminációról, jobban megértse azt, és így tudjon ellene tenni.

2010. januárjában megalakult az első Magyar Antistigma Kezdeményezés, melyhez több civil szervezet és magánszemély csatlakozott.

Várjuk az ön csatlakozását is, ha tenni kíván a stigma ellen!

Továbbá arra kérünk mindenkit, hogy ossza meg velünk élményeit: azt, hogyan birkózott meg egy-egy olyan helyzettel, amikor hátrány érte pszichiátriai diagnózisa miatt és azt, mit tanácsol társainak. Leveleiket, hozzászólásaikat várjuk fórumunkban illetve az 

antistigma2009@gmail.com 

e-mail címre.

Ha a TV-ben, rádióban, újságban találtak olyasmit, ami félrevezető vagy indokolatlanul rossz színben tünteti fel a pszichiátriai betegséggel élőket, azt is jelezze a fenti  e-mail címen. A félrevezető, megkülönböztető tartalmakat a Szégyenfalon kiemeljük és korrigáljuk. A pozitív hangvételű média megnyilvánulásokat a Médiafigyelőben tesszük közzé.

Hálózatunkhoz magánszemélyek és a pszichiátria, a lelki egészség, ill. a média területén dolgozó szervezetek csatlakozhatnak. Nem fogadjuk a szcientológiai egyházhoz kapcsolódó szervezeteket és azokat a szervezeteket, személyeket, akik stigmatizáló tevékenységet folytatnak. A csatlakozó szervezetektől kérjük a weboldal, ha nincs, az alapító okirat, az eddigi stigma ellenes munka és a kontaktszemély bemutatását.

Bízunk benne, oldalunk elnyeri tetszését és máskor is visszatér hozzánk!
Kellemes böngészést kívánunk!

A NYITNIKÉK munkatársai

 

 

 

Az alábbi szervezetek és magánszemélyek csatlakoztak eddig a Magyar Antistigma Kezdeményezéshez:


Ébredések Alapítvány,  DélUtán Alapítvány, Egyensúlyunkért Alapítvány, "Fészek AM" klub: Szenvedélybetegek önsegítő csoportja, Féúton Alapítvány, Gyönysor Alapítvány, Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Humán Sztáda Nonprofit Kft, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Literatura Medica Kiadó,  Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület (MMSzKE),  Menta Alapítvány, Mentál Szanatórium Alapítvány, MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület, MSBH Kálvária Közhasznú Egyesület, Nap Kör Mentálhigiénés Alapítvány, Antistigma Civil Kontrol


Ács Andrea, Bajnai Nóra, dr Balczár Lajos, Balogh József,  dr Bánfalvi Attila,  Barnabás Tamás, Becker András, dr Bieliczky Edit, dr Bodrogi Andrea, Botka Bianka, Bulyáki Tünde, Cöndör Adrienn, Cserna Károly,  dr Danics Zoltán, Dukai Kata, Gajdos Ágoston, Gecse Andrea, Debreceni Edit, Fogarasi Zsuzsanna, Furka Zsuzsanna, Gallai Veronika, dr Gyarmathy Éva, Horváth Éva, Yean-Yves Feberey,  Indries Krisztián, Jakovics Krisztina, Karácsony Erika, Kiss Ibolya, dr Kántor Zsuzsa,  Klement János, Kristóf Júlia, Kucsera Hajnalka, dr Lajtavári László, Lechnerné Vadász Judit, Lendvai Eszter, dr Lőrintz Zsuzsa, Lukács Mirjam, Magyar Ágnes, Mendi Rózsa, Musielák Mária, Nagy Károly, Nagy Károlyné, Nádor-Virág Anikó, Németh László, Pálmai Ildikó,  dr Ratkóczi Éva,  Schultheisz Krisztina,  Seress Attila, Senkár Éva, dr Silling Tibor, dr Somogyi Andrea, dr Somoskővi Csilla, Szabó Mária Myrtill, Szabó László, Szatmári Éva,  Szőke Zsolt, Tana Ünige, dr Topolánszky Ákos, dr Tapasztó Istvánné, Veres Katalin,  Walla Mária, Wágner Edit

                               

 Működési szabályzat


A NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezdeményezéshez csatlakozó szervezetek és magánszemélyek elfogadják az alábbi szabályzatot:

Vállalják, hogy a WPA (Pszichiátriai Világszövetség) és a WHO antistigma-alapelveinek és jó gyakorlatokra vonatkozó ajánlásainak megfelelően együttműködnek a mentális zavarokkal és pszichoszociális károsodással élőkkel szembeni stigma és diszkrimináció csökkentése érdekében. Szervezeteik képviselői nem tesznek olyan nyilvános nyilatkozatokat és nem folytatnak olyan gyakorlatokat, amelyek ellentétesek a WPA meghatározta stigmaellenes irányelvekkel és jó gyakorlatokkal. Amennyiben a résztvevő szervezetek ill. személyek a fenti irányelvekkel szemben álló, stigmatizáló nyilvános kommunikációt ill. gyakorlatokat folytatnak, akkor NYITNIKÉK véleményalkotók és tagok között ez megvitatásra kerül, majd ennek alapján a hálózat vezetője, koordinátora és kommunikációs igazgatója, valamint a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum vezetője és antistigma munkatársa többségi döntése alapján kizárja a hálózatból az illető szervezetet ill. személyt. A döntést részletesen megindokolják és nyilvánossá teszik a hálózat tagjai számára. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A hálózathoz csatlakozók természetesen szervezeti döntésük alapján távozhatnak is a hálózatból.

Hálózatunkhoz magánszemélyek és a pszichiátria, a lelki egészség, ill. a média területén dolgozó szervezetek csatlakozhatnak. Nem fogadjuk a szcientológiai egyházhoz kapcsolódó szervezeteket és azokat a szervezeteket, személyeket, akik stigmatizáló tevékenységet folytatnak. A csatlakozó szervezetektől kérjük a weboldal, ha nincs, az alapító okirat, az eddigi stigma ellenes munka és a kontaktszemély bemutatását.

A kialakult gyakorlat szerint a hálózat által kiadott sajtóanyagokat minden hálózati partner véleményezi a megadott határidőn belül. A véleményezésre nyitva álló határidő minimum 3 nap, melyekből legalább 1 munkanapra esik. A kiértesítés e-mailben történik. A hálózati partnerek által megadott elérhetőség korrektségéért a partnerek felelnek. Amennyiben nem nyilvánítanak véleményt, ezt egyetértésnek vesszük. Amennyiben valamelyik hálózati tag nem ért egyet, és nem történik megegyezés a szövegről, jelöljük, hogy a hálózat mely képviselői jegyzik a szöveget.

A csatlakozó partnerek a hálózat éves programjait együttesen alakítják ki és a közösen meghatározott terv szerint hajtják végre önkéntes munka alapján. A hálózat az antistigma2009@gmail.com e-mail címen kommunikál. A csatlakozó szervezetek mindegyike delegál egy véleményalkotó szakembert, vagy más aktivistát, aki a döntésekben ismerteti szervezete véleményét . Emellett delegál egy koordinátort, aki a hálózati tagok közti kommunikációt, a csatlakozó szervezet többi munkatársa, aktivistája és a hálózat közötti koordinációt végzi. A delegált szakemberek nem lehettek korábban stigmatizáló tevékenység szereplői. A csatlakozó magánszemélyek felajánlott, egyéni önkéntes munkájáról, szerepvállalásáról a hálózati tagok véleménye alapján döntünk.

Az éves terveket előre megbeszélt időpontban szervezett eseményeken alakítjuk ki, majd e-mailes egyeztetés alapján a véleményalkotók egyszerű többségi szavazatával fogadjuk el. Az éves terv a következő évi munka alapja. Ennek módosulása, ill. új projekt ötlete esetén e-mailen egyeztetünk a partnerek között. A csatlakozó szervezetek és személyek a NYITNIKÉK nevében csak a közösen tervezett tevékenységeket végezhetik. Ugyanezeken a fórumokon legalább évente beszámolunk a hálózati tagoknak.

A hálózat élén álló, jogi személyiségként szereplő szervezet az Ébredések Alapítvány, amelynek mindenkori kuratóriuma és felügyelő bizottsága felügyeli a programot. A NYITNIKÉK aktivitásainak anyagi forrásait biztosítja, a szponzori támogatásokat fogadja, elkülönített számlán kezeli, ezekről beszámol a hálózati tagoknak. A szponzorációkkal kapcsolatban semmilyen reklámban való részvételt és a szponzor feltüntetését a programokon nem vállalja (kivéve, ha ez pályázati előírás).

A szervezet munkáját és aktivitásait a honlapon (nyitnikek.hu) dokumentáljuk. A honlapot minden résztvevő szerkeszti, Rigó Mária program-koordinátor segítségével.

A NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezdeményezés a Pszichiátriai Világszövetség „Open the Doors” programjának tagja.

 

CHER VISITEURS!

Notre page : nyitnikek.hu fonctionne depuis 2006. Elle a été créé à Budapest par la Fondation Ébredések Alapítvány. Elle doit son fonctionnement aux collègues travaillant à la fondation Ébredések Alapítvány et les collègues travaillant pour l' initiative du Groupe Anti-stigmate Hongrois NYITNIKÉK


L'objectif de notre page, informer et aider les gens vivant avec une maladie psychitrique par nos documents , dans leur problemes de la vie quotidienne, mais surtout les soutenir en face du stigmate. szemben. Nous désirons que sur nos pages ils puissent s'informer savoir plus sur la discrimination, la comprendre et pouvoir réagir contre.

En janvier 2010. a eu lieu la premiere initiative de l'Anti-stigmate Hongrois au cours de la quelle plusieurs associations civiles et personnes particuliers se sont joints.

Nous attendons votre ralliement si vous voulez contribuer au travail contre le stigmate.

Nous vous demandons de partager avec nous vos expériences :comment avez-vous réussi la confrontation avec une situation ou vous avez été discriminé à cause de votre diagnose psychiatrique et ce que vous conseillez à vos compagnons. Nous attendons vos lettres, remarques dans le forum ainsi qu'à l'adresse e-mail: antistigma2009@gmail.com

Si vous constater qu'à la radio, dans les journaux des articles qui désinforment et montrent sans fondement sous un angle désavantageux les gens vivant avec une maladie psychiatrique signalez - le por nous à l'adresse e-mail ci - dessus . Les contenus désinformants et discriminants seront montrés et corrigés au mur de Honte tandisque les articles de presse de contenu positif paraitront à la page Médiafigyelõben .

Peuvent se joindre à notre réseau des particuliers et des organisations s'occupant de psychiatrie et de la santé mentale ainsi que des organisations de la média.

Nous n'acceptons pas les organisations associés à l'église de scientologie et des organisations et particuliers menant une activité stgimatisante. Nos demandons aux associations se présentantes de signaler leur page web s'ils en ont , sinon leur document de fondation et leur travail poursuivi contre le stigmate ainsi que la présentation de la personne en contact.

En espérant que notre page va éveiller votre interêt et vous aller y retourner . ..

...Surfez bien à notre surface!

Les membres du NYITNIKÉK

Les organisations et les particuliers ayant rejoint jusqu'ici l' initiative du Groupe Antistigmate Hongrois :

Ébredések Alapítvány, DélUtán Alapítvány, Egyensúlyunkért Alapítvány, "Fészek AM" klub: Szenvedélybetegek önsegítő csoportja, Féúton Alapítvány, Gyönysor Alapítvány, Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, Humán Sztáda Nonprofit Kft, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, Literatura Medica Kiadó, Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület (MMSzKE), Menta Alapítvány, Mentál Szanatórium Alapítvány, MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület, MSBH Kálvária Közhasznú Egyesület, Nap Kör Mentálhigiénés Alapítvány, Antistigma Civil Kontrol


Ács Andrea, dr Balczár Lajos, Balogh József, dr Bánfalvi Attila, Barnabás Tamás, Becker András, dr Bodrogi Andrea, Botka Bianka, Bulyáki Tünde, Cserna Károly, dr Danics Zoltán, Dukai Kata, Gajdos Ágoston, Debreceni Edit, Gallai Veronika, dr Gyarmathy Éva, Horváth Éva, Yean-Yves Feberey, Indries Krisztián, Jakovics Krisztina, Karácsony Erika, Kiss Ibolya, dr Kántor Zsuzsa, Klement János, Kristóf Júlia, Kucsera Hajnalka, dr Lajtavári László, Lechnerné Vadász Judit, Lendvai Eszter, dr Lőrintz Zsuzsa, Lukács Mirjam, Magyar Ágnes, Mendi Rózsa, Musielák Mária, Nagy Károly, Nagy Károlyné, Nádor-Virág Anikó, Németh László, Pálmai Ildikó, dr Ratkóczi Éva,  Schultheisz Krisztina, Senkár Éva, dr Silling Tibor, dr Somogyi Andrea, dr Somoskővi Csilla, Szabó Mária Myrtill, Szabó László, Szatmári Éva, Szőke Zsolt, Tana Ünige, dr Topolánszky Ákos, dr Tapasztó Istvánné, Veres Katalin, Walla Mária, Wágner Edit