Munkavégzésre vonatkozó szabályok 2020-ban

2020.06.30.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása melletti munkavégzésre vonatkozó szabályok 2020-ban

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban) részesülő személynek változatlanul ügyelnie kell arra 2020 folyamán is, hogy az ellátása mellett szerzett jövedelme három egymást követő hónap mindegyikében ne haladja meg a mindenkori minimálbér 150%-át (idén a 241.500 forintot), illetve legalább középfokú végzettséget vagy képzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetében a garantált bérminimum 150%-át (idén a 315.900 forintot), mert ellenkező esetben az ellátását megszüntetik.

A kereset tehát meghaladhatja az adott hónapban ezt a felső korlátot, akár két egymást követő hónapban is, de három egymást követő hónapban már nem. Vagyis a keresetet háromhavi gördülő ablakban kell figyelni. A rokkantsági ellátás összegéből nyugdíjjárulékot nem vonnak, ezért a folyósítás időtartama nem minősül szolgálati időnek. A rehabilitációs ellátás összegéből ellenben vonják a nyugdíjjárulékot, így a folyósítás tartama szolgálati időnek minősül. Viszont egyik ellátás folyósítási időtartama sem számítható be a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe.

A rokkantsági vagy a rehabilitációs ellátás mellett végzett munkával szerzett keresetet terheli a nyugdíjjárulék, így a munkavégzés tartamával szolgálati idő szerezhető (2012. január 1-jétől, miután az akkortól megszüntetett rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugdíjnak minősült, így sem a folyósítási idejével, sem a mellette végzett munka révén nem volt szerezhető szolgálati idő). Ez a szolgálati időtartam a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is beszámít mint keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban töltött idő.

A rokkantsági ellátásban részesülő személynek tíz napon belül értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot, ha keresőtevékenységet folytat, és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér vagy vállalkozó esetében a garantált bérminimum 150 százalékát. (Ez esetben az értesítéssel egyidejűleg igazolni kell a jövedelem összegét is.) Vagyis a rokkantsági ellátásban részesülő személynek csak abban az esetben kell bejelentenie, hogy dolgozik, ha a keresete három egymást követő hónap mindegyikében meghaladná a küszöbértéket.

Forrás: https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/megvaltozott-munkakepesseguek-ellatasai/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasa-melletti-munkavegzesre-vonatkozo-szabalyok-2020-ban

vissza